Privacitat


Per utilitzar aquesta pàgina web, no es requereix com a condició que els Usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, i en compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Centre Geriàtric Les Forques informa als Usuaris que en rebre la seva correspondència, introduir les seves dades a través dels formularis electrònics d'aquest web, o contactar amb nosaltres per sol·licitar informació, és possible que ens proporcioni determinats Dades de Caràcter Personal que es tractaran de forma automatitzada i s'incorporaran als corresponents fitxers automatitzats, prèviament registrats o donats d'alta a l'Agència de Protecció de Dades, dels quals el Centre Geriàtric Les Forques, com a responsable del fitxer, és o serà titular i responsable.

La recollida i tractament automatitzat de Dades Personals té com a finalitat facilitar a l'Usuari informació relacionada amb l'activitat del Centre Geriàtric Les Forques, recollir els seus suggeriments i comentaris, i mantenir-lo informat, bé per correu electrònic o bé per qualsevol altre mitjà, de les nostres novetats, productes i serveis. L'Usuari consent que les seves dades siguin d'aquesta manera tractats, no sent utilitzats per a altres usos. En el cas de comunicacions comercials per correu electrònic o mitjà equivalent l'Usuari presta igualment el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través d'aquest mitjà.
 
El Geriàtric Les Forques es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El Centre Geriàtric Les Forques comunica als Usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones. En el supòsit que això fos necessari se sol·licitarà el seu consentiment i se'ls informarà sobre el tercer a què es cedeixen les seves dades, el tipus d'activitats a què es dedica i la finalitat de la cessió. Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat. En qualsevol cas, el consentiment de l'Usuari per al tractament i cessió de les seves dades podrà ser revocat mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció referenciada al final d'aquest apartat.

El Centre Geriàtric Les Forques ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers de conformitat amb el que estableix el Reial Decret de Mesures de Seguretat 994/99 en funció de la sensibilitat de les dades de què disposem.

El Centre Geriàtric Les Forques podrà guardar dades tècniques relatives a cada visita realitzada a aquesta pàgina web en els arxius de registre del servidor web. Entre aquestes dades, s'inclou l'adreça IP, el nom del proveïdor de serveis d'Internet, el sistema operatiu i el tipus de navegador utilitzat pels usuaris, la data i durada de la visita, el (s) nom (s) de la (es) pàgina (es) visitada (es), i el volum de dades transferit. El Centre Geriàtric Les Forques analitza les dades amb finalitats estadístiques i per a la millora d'aquesta pàgina. En general, l'adreça IP no pot ser assignada a un visitant particular. En qualsevol cas, no es generarà perfils d'Usuaris particulars a partir de les dades recopilades, mantenint-se per tant l'anonimat de cada usuari particular.

El Centre Geriàtric Les Forques informa que els Usuaris, com a titulars de les dades, tindran en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades, mitjançant comunicació per correu postal a la següent adreça: Centre Geriàtric Les Forques, amb domicili social Carrer Pla de l'Estany, 3, 17740 Vilafant (Girona), o també, poden contactar amb nosaltres al número de telèfon 972 51 44 15.
 
Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
El contingut d'aquesta pàgina web (incloent, sense caràcter limitador, text, imatges gràfiques, arxius d'àudio, vídeo, codi html, botons, marques comercials, programari, logotips) és propietat del Centre Geriàtric Les Forques, llevat que s'indiqui el contrari o que, d'alguna manera, s'apreciï que els drets relatius al mateix són propietat de tercers. El contingut no podrà ser comercialitzat, distribuït, transmès, copiat, modificat o descompilat de cap manera sense el consentiment previ per escrit. Queda expressament prohibit l'ús no autoritzat del contingut d'aquesta pàgina, i poden constituir un incompliment de la legislació en matèria de propietat intel·lectual, marques comercials, patents o qualsevol altre tipus de drets de la propietat industrial. Els usuaris podran descarregar, visualitzar i imprimir una còpia d'aquesta pàgina en un ordinador personal exclusivament per a ús personal i privat.
 
Utilització de Cookies i Direccions IP
Aquesta pàgina web no utilitza cap tipus de programari per a demanar informació dels usuaris d'aquesta, com cookies o altres mètodes de recaptació de dades.